Micgrafika - Micgrafika

Micgrafika
Autor Danijel Pedi
Idi na sadržaj
UMJETNOST
KREATIVNOST
OKRUŽENJE
micgrafika.com
Naslovna stranica

Dobro došli na stranicu
MICGRAFIKA
Stranica je napravljena s ciljem izlaganja osobnih grafičkih, fotografskih i umjetničkih ostvarenja,
predstavljanju zavičaja te drugih mojih aktivnosti i interesa.

Pozivam Vas da budete moj gost i vjerujem da će Vam posjet ovim stranicama biti ugodan.

Danijel Pedi

Moji radovi:

GRAFIČKI RADOVI

RADOVI OLOVKOM

FOTOGRAFIJE
Moj zavičaj:
Republika Hrvatska
REPUBLIKA HRVATSKA

Republika Hrvatska je srednjoeuropska i sredozemna država.
Sa Italijom je povezana Jadranskim morem sa zapadne strane. Sjeverno graniči sa Slovenijom te Mađarskom. Na istoku graniči sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom. Južno od Hrvatske je granica sa Crnom Gorom.
Glavni grad Republike Hrvatske je Zagreb.
Povijest Hrvatske...
Općina Kloštar Podravski
KLOŠTAR PODRAVSKI

Kloštar Podravski je općinsko središte koje se sastoji od 4 naselja: Kloštra Podravskog, Budančevice, Prugovca i Kozarevca. Naselja pripadaju pod Koprivničko-križevačku županiju, smještenu na sjeveru Hrvatske.
Općina je smještena na prostoru Panonske nizine. Nekoliko kilometara sjevernije prolazi rijeka Drava, koja je ujedno i granica s Mađarskom. Na južnoj strani, naselja Prugovac i Kozarevac nastanjuju rubni dio obronaka Bilogore...
Novo na stranici:
Semper Fidelis
"UNA U MOM OKU"
Ratno svjedočanstvo o operaciji hrvatske vojske "Una-95"

Kao pripadnik Izvidničke satnije 2. gardijske brigade "Grom", sa svojim 2. vodom sam bio u vrhu napada iz smjera Hrvatske Dubice na neprijateljski teritorij Bosanske Dubice.
Napad se odvijao desantom preko rijeke Une sa jednim čamcem.
Kao izvidnik-diverzant, sa suborcima sam bio u prvom čamcu prilikom napada na srpske položaje na drugoj strani rijeke. Osigurali smo mostobran te su se prebacile naše snage pješaštva sa kojima smo krenuli u daljnji napad.
Zbog loše isplanirane operacije, bili smo prisiljeni povući se zbog teških gubitaka na našoj strani nakon 20 sati žestokih borbi.
Akcija je počela 18. rujna 1995. godine, da bi se okončala dan kasnije.
Pošaljite poruku:

© Copyright 2020-2021 Micgrafika - sva prava pridržana
O stranici
Stranica je napravljena s ciljem izlaganja osobnih grafičkih, fotografskih i umjetničkih ostvarenja, predstavljanju zavičaja te drugih autorovih aktivnosti i interesa.
Autor Danijel Pedi
Slijedite me:
Povratak na sadržaj