Micgrafika Hrvatski - Micgrafika

Micgrafika
Autor Danijel Pedi
Idi na sadržaj
UMJETNOST
KREATIVNOST
OKRUŽENJE
micgrafika.com
Naslovna stranica
Dobro došli na stranicu
MICGRAFIKA
Stranica je napravljena s ciljem izlaganja osobnih grafičkih, fotografskih i umjetničkih ostvarenja,
predstavljanju zavičaja te drugih mojih aktivnosti i interesa.
Pozivam Vas da budete moj gost i vjerujem da će Vam posjet ovim stranicama biti ugodan.
Danijel Pedi
Moji radovi:
GRAFIČKI RADOVI
RADOVI OLOVKOM
FOTOGRAFIJE
Moj zavičaj:
Republika Hrvatska
REPUBLIKA HRVATSKA
Republika Hrvatska je srednjoeuropska i sredozemna država.
Sa Italijom je povezana Jadranskim morem sa zapadne strane. Sjeverno graniči sa Slovenijom te Mađarskom. Na istoku graniči sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom. Južno od Hrvatske je granica sa Crnom Gorom.
Glavni grad Republike Hrvatske je Zagreb.
Povijest Hrvatske...
Općina Kloštar Podravski
KLOŠTAR PODRAVSKI
Kloštar Podravski je općinsko središte koje se sastoji od 4 naselja: Kloštra Podravskog, Budančevice, Prugovca i Kozarevca. Naselja pripadaju pod Koprivničko-križevačku županiju, smještenu na sjeveru Hrvatske.
Općina je smještena na prostoru Panonske nizine. Nekoliko kilometara sjevernije prolazi rijeka Drava, koja je ujedno i granica s Mađarskom. Na južnoj strani, naselja Prugovac i Kozarevac nastanjuju rubni dio obronaka Bilogore...
Ljepote Hrvatske:
Picokijada
PICOKIJADA
Đurđevac je kao trgovište, odnosno kao gradsko naselje nastao u 15. stoljeću.
Smjestio se između obronaka Bilogore i rijeke Drave, blizu granice s Mađarskom.
Grad je poznat po svojoj utvrdi "Stari grad" koja je nastala kao rezultat obrane od Osmanskog carstva.
Nakon osvajanja Virovitice, turski vojskovođa Ulama-beg 8. kolovoza 1552. pokreće veliki napad na Đurđevac, nakon neuspješnog pokušaja zauzimanja...
Kopački rit
KOPAČKI RIT
Nacionalni park Kopački rit je jedan od najvažnijih europskih poplavnih prostora.
Nacionalni park je smješten na krajnjem sjeveroistoku Hrvatske, u Baranji, u središnjem dijelu poplavne doline Dunava.
Sam izgled močvarnog dijela zavisi o intenzitetu poplava pa se prema tome mijenja i njegova veličina i struktura.
Sastoji se od više jezera i bara te je isprepleten prirodnim kanalima iz rijeka Drave i Dunava.
Domovinski rat:
Semper Fidelis
"UNA U MOM OKU"
Ratno svjedočanstvo o operaciji hrvatske vojske "Una-95"
Kao pripadnik Izvidničke satnije 2. gardijske brigade "Grom", sa svojim 2. vodom sam bio u vrhu napada iz smjera Hrvatske Dubice na neprijateljski teritorij Bosanske Dubice.
Napad se odvijao desantom preko rijeke Une sa jednim čamcem.
Kao izvidnik-diverzant, sa suborcima sam bio u prvom čamcu prilikom napada na srpske položaje na drugoj strani rijeke. Osigurali smo mostobran te su se prebacile naše snage pješaštva sa kojima smo krenuli u daljnji napad.
Zbog loše isplanirane operacije, bili smo prisiljeni povući se zbog teških gubitaka na našoj strani nakon 20 sati žestokih borbi.
Akcija je počela 18. rujna 1995. godine, da bi se okončala dan kasnije.
Blog:
Danijel Pedi
Na Blog stranici iznosim svoje osobne stavove i razmišljanja.
Teme koje ću iznositi su bliske mojim stavovima i iskustvu a bit će obuhvaćena razmišljanja o povijesti, politici, Republici Hrvatskoj, religiji, umjetnosti i svemu onome prema čemu oblikujem svoje mišljenje ili imam iskustvo sa obuhvaćenim temama.
Trudit ću se kreirati mišljenja prema onome za što mislim da je u skladu s mojim uvjerenjima.
Pošaljite poruku:
© Copyright 2020-2024 Micgrafika - sva prava pridržana
O stranici
Stranica je napravljena s ciljem izlaganja osobnih grafičkih, fotografskih i umjetničkih ostvarenja, predstavljanju zavičaja te drugih autorovih aktivnosti i interesa.
Autor Danijel Pedi
Slijedite me:
Povratak na sadržaj